Synagoga Úštěk

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov bylo založeno v roce 2004. Je dobrovolným, nepolitickým a neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o dějiny židovského osídlení v Úštěku. Hlavním cílem sdružení je péče o synagogu a hřbitov v Úštěku, které jsou dnes jedinými dochovanými památkami na kdysi bohatý život židovské komunity v Úštěku. Sdružení se též stará o okolní židovské památky, hlavně hřbitovy v Radouni, Čížkovicích a Budyni nad Ohří.
V úštěcké synagoze pořádá sdružení výstavy a koncerty a tak do ní vnáší nový život a zároveň přivádí do synagogy mnoho lidí, kteří se mají možnost seznámit s místní zaniklou židovskou kulturou.