Sponzoři a Granty

2008

Město Úštěk 20 000,- Kč na kulturní program v synagoze v Úštěku
Město Štětí 40 000,- Kč na obnovu židovského hřbitova v Radouni

2007

Město Štětí 40.000,- Kč na vztyčení náhrobku na židovském hřbitovu v Radouni
Obec Čížkovice 20.000,- Kč na opravu hřbitova v Čížkovicích

Město Úštěk 20.000,- Kč na výstavy a koncerty v synagoze.
Město Štětí 40.000,- Kč na opravu židovského hřbitova v Radouni 2007
Město Úštěk 20.000,- Kč na koncerty a výstavy v synagoze
Obec Čížkovice 20.000,- Kč na opravu židovského hřbitova v Čížkovicích

2006

AURA Lloyd, s.r.o. 150.000,- Kč na výstavu „Lodní lístek do ráje“
Město Úštěk 20000,- Kč na koncerty a výstavy v synagoze
Salans, v.o.s. 30000,- Kč na výstavu „Lodní lístek do ráje“
Židovské muzeum v Praze 20.000,- Kč na výstavu „Lodní lístek do ráje“
Město Úštěk, příspěvek 20.000,- Kč na koncerty v synagoze v průběhu roku 2006
Město Štětí, příspěvek 40.000,- Kč na dostavbu ohradní zdi na židovském hřbitově v Radouni v průběhu roku 2006

2005

Rebecca a David BREUER, California, USA, finanční dar 2.000,-Kč
Ing. Arch. Dagmar Prášilová, Paříž, Francie, finanční dar 1.000,-Kč
Vít Hrzán, velká pomoc při zprovoznění stránek OS.
Židovské muzeum v Praze, 7.000,-Kč (příspěvek na zakoupení sekačky na trávu)
Městský úřad v Budyně n.O., poskytnutí kontejneru na odvoz odpadu ze židovského hřbitova v Budyni n.O.
Město Úštěk, bezplatné zapůjčení autobusu na výlet dobrovolníků z mezinárodní brigády INEX.
Skautský oddíl Uragán Zbraslav
Oddíl TOM Prachová Hrušovany
Oddíl TOM Bobři Úštěk
Petr Schuster, poskytnutí účetního programu